• Comparison of organic and conventional food and food production. Part II: Animal health and welfare in Norway 

   Bøe, Knut Egil; Bernhoft, Aksel; Hansen, Inger; Hoel, Kristian; Moe, Randi Oppermann; Seehus, Siri Christine; Svihus, Birger; Whist, Anne C; Østerås, Olav; Andreassen, Åshild Kristine; Arukwe, Augustine; Braastad, Bjarne Olai; Erikson, Ulf Gøran; Haugen, Margaretha; Hemre, Gro Ingunn; Hjeltnes, Brit Kristine; Krogdahl, Åshild; Källqvist, Torsten; Lassen, Jørgen Fredrik; Mortensen, Stein Håkon; Næss, Bjørn; Olsen, Rolf-Erik; Rimstad, Espen; Skåre, Janneche Utne; Steffensen, Inger-Lise; Sundheim, Leif; Torrissen, Ole; Alexander, Jan (VKM Report, Research report, 2014)
  • Effekter av tap av mor på lammets utvikling på utmarksbeite 

   Nornes, Regine (Master thesis, 2019)
   Tap av sau (Ovis aries) på beite til rovdyr har ført til store konflikter mellom sauenæringen og forvaltningen. Det er lite kunnskap rundt mekanismene som fører til tap. Tap av mor tidlig i beitesesongen kan føre til en ...
  • Evaluering av og prioritering av forebyggende tiltak i rovviltregion 3 

   Hansen, Inger; Odden, John; Linnell, John Durrus; Todnem, Jørgen; Løken, Øivind (Bioforsk Rapport, Research report, 2013)
   Bioforsk Nord Tjøtta har i samarbeid med NINA, Bioforsk Øst Løken og Norsk Sau og Geit på oppdrag av Fylkesmannen i Oppland utført en evaluering og prioritering av forebyggende tiltak i rovviltregion 3. Tiltakene er vurdert ...
  • Evaluering av og prioritering av forebyggende tiltak mot gaupe i rovviltregion 3 

   Hansen, Inger; Odden, John; Linnell, John Durrus; Løken, Øivind; Todnem, Jørgen (Bioforsk Rapport, Research report, 2013)
   Bioforsk Nord Tjøtta har i samarbeid med NINA, Norsk Sau og Geit og Bioforsk Øst Løken på oppdrag av Fylkesmannen i Oppland utført en evaluering og prioritering av forebyggende tiltak mot gaupe i rovviltregion 3. Dette er ...
  • Governing dual objectives within single policy mixes: an empirical analysis of large carnivore policies in six European countries 

   de BOON, Auvikki; Sandström, Camilla; Arbieu, Ugo; Hansen, Inger; Lehnen, Lisa; Marino, Agnese; Pohja-Mykrä, Mari; Risvoll, Camilla; Strand, Geir-Harald; Rønningen, Katrina (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Policy mixes (i.e. the total structure of policy processes, strategies, and instruments) are complex constructs that can quickly become incoherent, inconsistent, and incomprehensive. This is amplified when the policy mix ...
  • Gulv til sau og alternative liggeunderlag. Utredning 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Hansen, Inger; Bøe, Knut Egil (Research report, 2015)
   Miljøet som dyret lever i er sentralt i dyrevelferdsbegrepet. Hvis sauen ikke takler miljøet vi tilbyr den, vil dette over tid få store konsekvenser for produksjon og dyrehelse. Derfor er det god økonomi å tilby sauen et ...
  • LiCl-betinget aversjon overfor sau hos hund 

   Hansen, Inger; Bakken, Morten; Braastad, Bjarne Olai (Research report, 1996)
  • Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6. 

   Linnell, John Durrus; Støen, Ole-Gunnar; Hansen, Inger; Eilertsen, Svein; Flagstad, Øystein; Gervasi, Vincenzo; Brøseth, Henrik; Swenson, Jon; Odden, John (Research report, 2015)
   Den regionale rovdyrnemnda i Midt-Norge (region 6) har satt i gang en evaluering av enkelte deler av den regionale forvaltningsplanen. I den sammenheng har rovviltnemnda bedt om innspill fra forskningsmiljøa for å kartlegge ...