• Nedbrytning av utvalgte plantevernmidler i norsk jordsmonn 

      Haneborg, Mads Alexander (Master thesis, 2015-05-13)
      Denne masteroppgaven har hatt som formål å modellere nedbrytningen av et utvalg sprøytemidler som ble testet på to norske forsøksfelt, i Stjørdal og Klepp med ulike klimatiske forhold og jordsmonn. For begge forsøksfelt ...