• Effekt av pakkemaskin i plansilo på kvaliteten av grassurfôr 

   Halvorsen, Haakon Nordtveit (Master thesis, 2018)
   Denne oppgaven består av en teoridel og «egne undesøkelser». Teoridelen inneholder en gjennomgang av de viktigste faktorene som påvirker ensileringen, og spesielt forhold relatert til plansilo. Det er en økende interesse ...
  • Losses and grass silage quality in bunker silos compacted by tractor versus wheel loader 

   Randby, Åshild Taksdal; Halvorsen, Haakon Nordtveit; Bakken, Anne Kjersti (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The study aimed to explore whether an increase in bunker silage density obtained by turning to a heavier packing machine than a farm size tractor would reduce losses and improve grass silage quality and aerobic stability. ...