• Utvikling av energiabsorberende system for WaveCraft 

      Haig, Daniel Tveiten (Master thesis, 2014-09-23)
      Denne rapporten tar for seg utviklingen av et nytt energiabsorberende fendersystem for WaveCraft, som har i oppgave å redusere støt mellom servicefartøyet og vindturbin. WaveCraft er et nytt servicefartøy som skal benyttes ...