• Driftsvurdering av Kalnes energisentral 

      Ebnes, Kristian; Hagen, Emil (Master thesis, 2017)
      Høsten 2015 startet Østfold Energi full drift av Kalnes energisentral, med hensikt å levere varme og kjøling til Sykehuset Østfold. Med ønske fra Østfold Energi omfatter denne masteroppgaven en analyse av Kalnes energisentral, ...