• Bærekraft i transformasjonsprosjekter : en analyse av utfordringer og problemstillinger 

   Hagby, Inger; Walgermo, Maria Larsen (Master thesis, 2020)
   Denne oppgaven omhandler bærekraft i transformasjonsprosjekter. Det er gjennomført en analyse av tre områder i Oslo som har vært igjennom eller fortsatt er i en transformasjonsprosess. Analysen er gjort med sikte på å ...
  • Tidsbestemte og tidsubestemte festeavtaler 

   Hagby, Inger (Master thesis, 2021)
   Lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste har vært gjenstand for debatt over flere tiår, og har ved en rekke anledninger blitt endret. I denne oppgaven vil juridiske spørsmål knyttet til en avtales festetid bli studert. ...