• Brukermedvirkning i sosial boligutvikling 

      Haatuft, Trym (Master thesis, 2018)
      Denne masteroppgaven utforsker et eksplorativt tema, og undersøker nærmere om hovedtema brukermedvirkning i sosiale boligutvikling for økonomisk vanskeligstilte, implementert i private boligprosjekter. Undertemaer som ...