• Hvordan lykkes som seriegründer 

      Høy, Petter (Master thesis, 2014-08-15)
      Lærer man av tidligere erfaringer? På hvilken måte bidrar erfaringer til å lykkes med senere oppstarter? Hvordan kan man få erfaring uten å starte opp selv?