• Lavkarbonbetongens CO2-avtrykk : en LCA-studie 

      Hølleland, Kristin Syltøy (Master thesis, 2012-08-31)
      Energiforbruk og klimagassutslipp er en av de store miljømessige utfordringene ved sementproduksjon. Da markedet i større og større grad etterspør mer miljøvennlige byggematerialer har Norcem AS utviklet en ny sement med ...