• Kjøsterud bekkepark : en blågrønn forbindelse mellom Drammenselva og marka 

      Nordahl, Maja Maria Staubo; Høgelid, Live Smelvær (Master thesis, 2019)
      En av konsekvensene av at klima endres, er økte og mer ekstreme nedbørsmengder. Fortetting av byer har ført med seg nedbygging av naturområder og har redusert bakkens infiltrasjonsevne. I urbane områder vil store nedbørsmengder ...