• Effects of repeated short episodes of environmental acidification on Atlantic salmon (Salmo salar) from a landlocked population 

   Höglund, Erik; Høgberget, Rolf; Åtland, Åse; Haraldstad, Tormod; Øverli, Øyvind; Vindas, Marco A (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Chronic or repeated exposure to environmental contaminants may result in allostatic overload, a physiological situation in which the costs of coping affect long-term survival and reproductive output. Continuous measurements ...
  • Neuroendocrine indicators of allostatic load reveal the impact of environmental acidification in fish 

   Höglund, Erik; Korzan, Wayne; Åtland, Åse; Haraldstad, Tormod; Høgberget, Rolf; Mayer, Ian; Øverli, Øyvind (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   When mobilized from surrounding soils and binding to gills at moderately low pH, aluminum (Al) cations can adversely affect fish populations. Furthermore, acidification may lead to allostatic overload, a situation in which ...
  • Påvirkes laksesmolt av aluminium i brakkvann?Telemetriundersøkelser i Storelva i Holt, Aust-Agder,2007 

   Kroglund, Frode; Høgberget, Rolf; Haraldstad, Tormod; Økland, Finn; Thorstad, Eva Bonsak; Teien, Hans-Christian; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Nilsen, Tom Ole; Stefansson, Sigurd Olav; Guttrup, Jim (NIVA-rapport;6245-2011, Research report, 2011)
   Storelva har vært fullkalket siden 1996. Kalkingen har ikke gitt den forventede økningen i fangst av laks. Vassdraget avviker således fra erfaringene man har fra andre kalka elver på Sørlandet. Flere hypoteser er ...
  • Påvirkes laksesmolt av aluminium i brakkvann?Telemtriundersøkelser Storelva i Holt, Aust-Agder,2008 

   Kroglund, Frode; Høgberget, Rolf; Haraldstad, Tormod; Økland, Finn; Thorstad, Eva Bonsak; Teien, Hans-Christian; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Nilsen, Tom Ole; Stefansson, Sigurd Olav; Guttrup, Jim (NIVA-rapport;6246-2011, Research report, 2011)
   Fangsten av laks i Storelva i Holt er lavere enn forventet. Flere hypoteser er forkastet. De senere årene har fokus vært på: vil aluminium i brakkvann kunne hemme smoltens utvandring fra elv til hav? I 2007 og 2008 ...
  • Utredning av aktuelle kalkingstiltak i Agder 

   Haraldstad, Tormod; Hindar, Atle; Høgberget, Rolf; Kaste, Øyvind; Teien, Hans-Christian (NIVA-rapport, Research report, 2017)
   De fleste store vassdragene i Vest-Agder kalkes i dag for å sikre god nok vannkvalitet for laks og sjøørret. Blant disse er Audna, som er blitt dosererkalket siden 1985, og Mandalselva hvor det ble satt i gang storstilt ...