• Leveringskjeden for korn 

      Hågenrud, Amund (Master thesis, 2016-08-30)
      Denne masteroppgaven handler om leveringskjedeledelse, bedre kjent som Supply Chain Management. Leveringskjedeledelse handler om å maksimere profitten totalt for hele leveringskjeden via å opptre samlet, og i ettertid ...