• Disease Risk and Market Structure in Salmon Aquaculture 

   Fischer, Carolyn; Guttormsen, Atle Guttorm; Smith, Martin D. (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   We develop a model of a multi-national firm producing commodities for a global market in multiple locations with location-specific risks and different regulatory standards. Salmon aquaculture and disease outbreaks provide ...
  • Impact investering : en analyse av 505 globale aksjeselskaper fra 2012-2022 

   Sverre, Kristin Elise; Sørebø, Malin Reiersen (Master thesis, 2022)
   Formål: I denne avhandlingen ser vi nærmere på impact investeringer. Det handler om investeringer i noe som skal gi en positiv påvirkning på samfunnet, i tillegg til konkurransedyktig finansiell avkastning. Med utgangspunkt ...