• Hvordan redusere varehusets kapitalbinding via varebeholdningen 

      Gundersen, Siri (Master thesis, 2013-04-10)
      ”Logistikken sørger for at du har produktet på det stedet og på det tidspunktet du har behov for det”. Persson (2010) Denne oppgaven handler om logistikk utfordringene for Elkjøp Norges varehus, og på hvilken måte de ...