• Mulighet for bruk av trevirke i bæresystemet til jernbanebruer 

      Gulraiz, Nooria (Master thesis, 2019)
      Bruer i tremateriale er ikke fordelaktige kun med hensyn til bærekraft, men også med tanke på kortere byggeperioder, noe som sparer på store byggkostnader. Jernbanebruer konstruert i stål og betong har likevel klart å finne ...