• Gastrointestinale nematoder hos førsteårsbeitende storfe 

      Gulli, Adelen; Magnus, Heidi (Student paper, others, 2019)
      I denne studien har det blitt analysert 64 avføringsprøver av storfe fra åtte ulike melkebesetninger fra Oslo og Buskerud. Prøvene ble undersøkt for gastrointestinale nematoder. Målet for oppgaven har vært å undersøke ...