• Badebyen Bergen : en tilgjengelig sjøfront for badeløver 

      Guldbrandsen, Tanita Skyttermoen (Master thesis, 2022)
      Godt tilrettelagte sjøbadeplasser kan gjøre livet i byene våre bedre. Sjøbading er en lystbetont aktivitet som aktiviserer kroppen, skjerper hodet og styrker sosiale bånd. Bading kan også samle på tvers av bakgrunn og ...