• Electrocoagulation in wastewater treatment : a review 

      Granhus, Thea Caroline (Master thesis, 2020)
      Vann er vår mest verdifulle ressurs og essensielt for mennesker. Fortsatt har en stor del av verdens befolkning ikke tilgang til trygt vann og sanitærtjenester. Mer enn 80 \% av det genererte avløpsvannet blir i dag ikke ...