• Characterizing individual tree biomass for improved biomass estimation in Norwegian forests 

   Smith, Aaron (PhD Thesis;2015:60, Doctoral thesis, 2020-11-10)
   Accurate estimates of tree biomass are necessary in order to realize climate change mitigation strategies such as large-scale carbon accounts of sources and sinks through time and biomass stocks for bioenergy. Biomass is ...
  • Gruppevise frøtrestillinger - effekter på foryngelse og tilvekst 

   Martinsen, Espen; Dufseth, Håvard; Granhus, Aksel; Frank, Jon Anders (Glimt fra Skog og landskap, Research report, 2009)
   Dagens prognoser tilsier at framtidas klima vil bli preget av flere døgn med ekstreme nedbørsmengder og med sterk vind. En slik utvikling kan bety at vindfelling av frøtrær blir et økende problem ved naturlig foryngelse ...
  • Hjortevilt 2012–2014 : Framdriftsrapportfra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt 

   Solberg, Erling Johan; Strand, Olav; Veiberg, Vebjørn; Andersen, Roy; Heim, Morten; Rolandsen, Christer Moe; Solem, May I.; Holmstrøm, Frode; Jordhøy, Per; Nilsen, Erlend Birkeland; Granhus, Aksel; Eriksen, Rune (Research report, 2015)
   Dette er en framdriftsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt etter de tre første årene i kontraktsperioden 2012–2017. I rapporten gir vi en oversikt og kvalitetsvurdering av data innsamlet i årene 2012–2014 og ...
  • Høsttemperaturen påvirker knoppbryting neste vår 

   Søgaard, Gunnhild; Johnsen, Øystein; Granhus, Aksel (Glimt fra Skog og landskap, Research report, 2009)
   Trærne våre er tilpasset de lokale forholdene der de vokser, og vekstsesongen avpasses etter temperatur og daglengde på voksestedet. Dette kan gjøre dem sårbare ovenfor raske klimaendringer. Tidligere studier har vist at ...
  • Ungskogpleie i naturlig forynget gran på middels og høy bonitet 

   Brække, Finn Harald; Granhus, Aksel (Rapport fra skogforskningen;, Research report, 2004)
   Problemstillingen som behandles i rapporten er valg av strategi for ungskogpleie i naturlige foryngelser av gran hvor konkurransen fra løvtreoppslag varierer fra middels til ekstremt høyt. Utgangspunktet er resultater fra ...
  • Utredning om hogst av ungskog 

   Bergseng, Even; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel; Hoen, Hans Fredrik; Bolkesjø, Torjus (NIBIO Rapport;, Research report, 2018)
   Denne rapporten greier ut om økonomisk optimal hogstmodenhetsalder for norsk skog.