• Mestringsorientert ledelse som nærværsfaktor 

      Granerud, Marianne Reinskou (Master thesis, 2019)
      «Folkehelse» er i alt vi gjør, også i arbeidslivet, og arbeidsgivere har en unik mulighet til å fremme helse og trivsel og til å forebygge psykisk og somatisk sykdom for sine medarbeidere. Denne studien er bygget på en ...