• Landskapet i kommunal planlegging : en komparativ caseanalyse 

      Grøtvedt, Einar (Master thesis, 2021)
      Denne oppgaven søker å besvare i hvilken grad hensyn til landskapet blir vurdert og vektlagt av den kommunale planleggingen, og hvorvidt dette blir gjort i tråd med Plan- og bygningslovens rettslige plikter som berører ...