• Norges veterinærhøgskole : 70 års jubileum 

      Fossum, Kåre; Grøndalen, Jorunn; Grøndalen, Trygve; Gjermstad, Svein Tore (Others, 2005)
      Norges veterinærhøgskole fyller 70 år! Veterinærmedisinens rolle i samfunnet er i stadig utvikling og ferdig utdannete veterinærer er etterspurte i arbeidsmarkedet. En arbeidsmarkedsundersøkelse NVH gjennomførte i ...