• T-celleimmunitet og betydning for beskyttelse ved PD-virusinfeksjon 

      Friis Kvigstad, Elise; Brimsholm, Malin (Student paper, others, 2019)
      Denne oppgaven undersøker T-cellemediert immunitet ved infeksjon med SAV3. I dette eksperimentelle studiet ble presmolt av atlantisk laks vaksinert intramuskulært med DNA-plasmid som koder for de strukturelle polyproteinene ...