• Effekt av ulike desinfeksjonsstrategier mot Listeria monocytogenes 

      Fossmo, Sabine (Master thesis, 2013-07-09)
      Kontroll med bakterier som Listeria utgjør en stor utfordring for mange matprodusenter. Listeria monocytogenes er hovedsakelig et produksjonshygienisk problem, forbedret hygiene kan derfor være tiltak for å redusere ...