• Privat veibygging : hvilket lovverk er gjeldende? 

      Flesvig, Håkon (Master thesis, 2018)
      Denne oppgaven har som formål å kartlegge likheter og ulikheter i lovverket, i tilknytning til bygging og utbedring av veier, avhengig av om veien er definert som landbruksvei, etter Forskrift om planlegging og godkjenning ...