• Comparing risk perceptions and risk management in organic and conventional dairy farming: empirical results from Norway 

   Flaten, Ola; Lien, Gudbrand; Koesling, Matthias; Valle, Paul Steinar; Ebbesvik, Martha (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2004)
   This study was conducted to explore organic and conventional dairy farmers perceptions of risk and risk management, and to examine relationships between farm and farmer characteristics, risk perceptions, and strategies. ...
  • Risiko og risikohandtering i økologisk jordbruksproduksjon 

   Flaten, Ola; Lien, Gudbrand; Ebbesvik, Martha; Koesling, Matthias; Valle, Paul Steinar (NILF-Report;, Research report, 2005)
   Ofte får gardbrukere erfare at produksjon og inntekt ikke blir som en hadde tenkt seg på forhånd. En gardbruker har aldri full kontroll over de tallrike faktorene som påvirker drifta, og usikre framtidige konsekvenser ...
  • Technical and Economic Performance of Alternative Feeds in Dairy and Pig Production 

   Atsbeha, Daniel Muluwork; Flaten, Ola; Olsen, Hanne Fjerdingby; Kjos, Nils Petter; Kidane, Alemayehu; Skugor, Adrijana; Prestløkken, Egil; Øverland, Margaret (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   A major cost component in livestock production is feed, which suggests improved feed efficiency as a promising strategy to improve both competitiveness and environmental sustainability. This study has investigated the ...