• Effects of the hatchery environment on neurobiology and behaviour in Atlantic salmon : implications for stocking 

   Mes, Daan (PhD Thesis;2018:80, Doctoral thesis, 2018)
   The Atlantic salmon (Salmo salar) is an iconic fish species with a widespread historic abundance, but recent decades have witnessed a dramatic decline in wild stocks due to a variety of anthropogenic factors, especially ...
  • Innsamling og sammenstilling av relevant kunnskap om Sognefjorden. 

   Solbakken, Roar; Henriksen, Kristian; Reitan, Kjell Inge; Arff, Johanne; Ellingsen, Ingrid H.; Hindar, Kjetil; Fiske, Peder; Robertsen, Grethe; Finstad, Bengt; Aas, Øystein; Johnsen, Bjørn Ove (Research report, 2011)
   Rapporten er utarbeidet av SINTEF Fiskeri og havbruk i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning. Rapporten har kartlagt status og kunnskapshull relatert tit Sognefjorden på områdene: • Akvakultur • Anadrom laksefisk ...