• Hvordan skape verdi sammen - et casestudie i bakeribransjen 

      Kristiansen, Katrine; Finnanger, Tale Schultz (Master thesis, 2013-07-17)
      Transaksjonskostnadsteorien sier at under like markedsforhold vil alle aktører anvende den samme styringsformen, da alle vil handle rasjonelt og benytte seg av den styringsformen som gir størst lønnsomhet til lavest ...