• Gjennomgang av norsk standard for klimasporing av sjømat, NS9418 

      Hognes, Erik Skontorp; Ziegler, Friederike; Svanes, Erik; Fet, Annik Magerholm (Research report, 2012)
      Denne rapporten oppsummerer arbeidet som er gjort i prosjektet" Gjennomgang av norsk standard for klimasporing av sjømat, NS 9418, for norsk sjømatnæring". Rapporten beskriver hvordan metodiske krav til standarden er blitt ...