• Lavtemperatur energiomforming 

      Føyn, Amund Jakobsen (Master thesis, 2011-11-28)
      Oppgava tar for seg en termodynamisk-prosess, hvis mål er å produsere ferskvann fra saltvann ved hjelp av en omvendt osmose-prosess. Prosessen er en modifisert Organic Rankine Cycle-prosess, hvor turbinen er fjernet. I ...