• Ivaretakelse av myke trafikanter i veiarbeid 

      Evjen, Bente Jorid (Master thesis, 2015-07-28)
      Det blir stadig større fokus på de positive effektene av at flere går eller sykler, og mange fortau og gang- og sykkelveier blir oppgradert til å være universelt utformet. Likevel har ikke hensynet til myke trafikanter ...