• Bane til Fornebu : beslutningsprosessen 

      Ertresvåg, Øystein (Master thesis, 2013-03-21)
      Sammendrag: Hvordan har uenighet om baneløsning påvirket beslutningsprosessen til Fornebubanen? Spørsmålet forsøkes besvart med et case-studie av beslutningsprosessen ved hjelp av Flyvbjergs teori om «rationalitet og magt» ...