• Risiko i det nordiske kraftmarkedet : utfordringer for risikostyring 

      Solheim, John Ola; Erlandsen, Kristian Ingemann (Master thesis, 2012-08-06)
      Det nordiske kraftmarkedet er preget av svært volatile priser, som byr på mange problemer ved risikostyring for aktørene i markedet. Risiko i kraftmarkedet kan ikke uten videre analyseres og styres på samme måte som for ...