• Risiko ved akkvisisjon av potensiell utviklingseiendom 

      Eriksen, Hans Bendik (Master thesis, 2011-08-26)
      Norsk: Oppgaven omhandler risiko ved akkvisisjon av utviklingseiendom. Oppgaven er basert intervjuer av seks eiendomsutviklere. Jeg har identifisert syv forskjellige risikoelementer: regulering, utbygging, marked, finans, ...