• Kunnskapsstatus - bedre agronomi 

   Bakken, Lars; Krogstad, Tore; Uhlen, Anne Kjersti; Bjugstad, Nils; Bakken, Anne Kjersti; Grønlund, Arne; Hauge, Atle; Hoel, Bernt; Korsæth, Audun; Riley, Hugh; Endrerud, Hans Christian; Mangerud, Kjell (Bioforsk Rapport, Research report, 2010)
   Denne rapporten er en utredning av kompetansegrunnlaget for bedre agronomi for å møte landbrukets klimautfordringer. Utredningen er gjort på oppdrag for Norges forskningsråd av Bioforsk, UMB og Høyskolen i Hedmark. Utredningen ...
  • Timeliness in seedbed preparation for spring cereals : studies to prepare for climate change in Norway 

   Kolberg, Dorothee (PhD Thesis;2019:13, Doctoral thesis, 2019)
   Future increases in winter and spring precipitation in Norway may exacerbate the dilemma of spring fieldwork that farmers have, concerning topsoil compaction versus delayed sowing on autumn-ploughed soil. Both topsoil ...