• Ringvirkningsanalyse av sjømatsektoren i Rogaland 

      Ellingsen, Karen Anniken; Solstad, Ingrid Haider (Master thesis, 2017)
      Denne oppgaven ser på hvilke økonomiske verdiskapninger og sysselsettinger sjømatsektoren i Rogaland genererer direkte og gjennom ringvirkninger. Sjømatsektoren er begrenset til å gjelde fire næringer representert i Rogaland, ...