• Ulikhet i Norge i møte med Covid-19 

      Elisenberg, Linn Madeleine; Wangsholm, Martin Alexander (Master thesis, 2021)
      Formålet med oppgaven er å belyse hvordan ulikhetene i Norge har blitt påvirket av Covid-19 pandemien. Vi har benyttet et eksplorativt design basert på ulike artikler, statistikk og tabeller. 12. mars 2020 varslet ...