• Motivasjon og motstand : en casestudie av en endringsprosess 

      Elahi, Mehwish Kiran (Master thesis, 2015-03-04)
      Casestudien undersøker følgende problemstillinger: - Hvordan påvirker en endringsprosess ansattes motivasjon? - Hvordan viser de ansatte sin motstand mot endring? Studien analyserer en endringsprosess i en av Hafslunds ...