• Bygningsinterne luftlekkasjer i leilighetsbygg 

      Einarsen, Ludvik Skjønhaug (Master thesis, 2018)
      I dag lever man i et urbanisert samfunn hvor flere og flere flytter til byene. Boligprisene blir høyere og fortetting i byene er en aktuell sak som vil gjøre at flere kommer til å bo oppå hverandre. Vi får et multikulturelt ...