• Hagen i eplehagen : den gode historien mot en grønnere fremtid 

      Eiklid, Erik Gunnar (Master thesis, 2018)
      Som følge av et sterkt politisk fokus på fortetting i og rundt byer i Norge de siste 20 årene, har småhusområdene rundt Oslo sentrum også vært gjenstand for store endringer. Dette studiet tar for seg problematikken rundt ...