• Reiseopplevelse langs nye motorveier 

      Eikeland, Anna (Master thesis, 2021)
      Dette er en masteroppgave i landskapsarkitektur skrevet ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet av Anna Eikeland. Oppgaven omhandler reiseopplevelse langs nye motorveier. Denne oppgaven ser på om måten man ...