• Forklaringsmodell for søkeoppdrag når bedrift skal flyttes i Oslo. 

      Eide, Anders (Master thesis, 2012-04-20)
      Teamet for denne masteroppgaven skrevet våren 2011 er å fremstille en enkel forklaringsmodell for hvordan søkeoppdraget kan foregå når næringseiendom skal flyttes i Oslo. Logikken i forklaringsmodellen fremkommer ved å ...