• Driftsvurdering av Kalnes energisentral 

   Ebnes, Kristian; Hagen, Emil (Master thesis, 2017)
   Høsten 2015 startet Østfold Energi full drift av Kalnes energisentral, med hensikt å levere varme og kjøling til Sykehuset Østfold. Med ønske fra Østfold Energi omfatter denne masteroppgaven en analyse av Kalnes energisentral, ...
  • Modellering av evapotranspirasjon med observasjoner fra klimastasjonen på Ås 

   Ebnes, Kristian (Master thesis, 2019)
   Å kunne forutsi evapotranspirasjon (ET) er viktig, ikke bare for optimalisering av vannkraftproduksjon, men også i forbindelse med jordbruk, vannforsyning, klimaendringer og flomsikring. FAO - Food and Agriculture Organization ...