• Comparing risk perceptions and risk management in organic and conventional dairy farming: empirical results from Norway 

   Flaten, Ola; Lien, Gudbrand; Koesling, Matthias; Valle, Paul Steinar; Ebbesvik, Martha (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2004)
   This study was conducted to explore organic and conventional dairy farmers perceptions of risk and risk management, and to examine relationships between farm and farmer characteristics, risk perceptions, and strategies. ...
  • Konsekvensanalyse av omlegging til økologisk matproduksjon i Rogaland 

   Øgaard, Anne Falk; Ebbesvik, Martha (Bioforsk Rapport, Research report, 2010)
   Reduksjon i tap av næringsstoffer til miljøet er et viktig mål for økologisk landbruk. Et mål om kretsløp tilpasset lokale forhold med minst mulig import av gjødsel og fôr gjør det sannsynlig at overskuddet av næringsstoffer ...
  • Risiko og risikohandtering i økologisk jordbruksproduksjon 

   Flaten, Ola; Lien, Gudbrand; Ebbesvik, Martha; Koesling, Matthias; Valle, Paul Steinar (NILF-Report;, Research report, 2005)
   Ofte får gardbrukere erfare at produksjon og inntekt ikke blir som en hadde tenkt seg på forhånd. En gardbruker har aldri full kontroll over de tallrike faktorene som påvirker drifta, og usikre framtidige konsekvenser ...
  • Økologisk mjølkeproduksjon uten kraftfôr/Organic dairy milk production with no concentrate supplementation 

   Adler, Steffen Andreas; Ebbesvik, Martha; Hansen, Sissel; Granås, Rune; Lindås, Anitra; Steinshamn, Håvard (NIBIO Rapport;, Research report, 2018)
   Det er økende interesse hos forbrukere for mjølk og mjølkeprodukt som er produsert uten bruk av kraftfôr med bare beite og konservert gras i fôrrasjonen. Rørosmeieriet AS, som foredler økologisk produsert mjølk, er interessert ...