• Markedsanalyse for innkvartering av sesongarbeidere i Norge 

      Dyste, Per André (Master thesis, 2016-08-26)
      Temaet for denne oppgaven er innkvartering av sesongarbeidere. Dette er en del av utleiemarkedet det er forsket lite på, og det var derfor ønskelig å ta det nærmere i øyesyn. På bakgrunn av utvidelsen i arbeidskraftmarkedet ...