• Attraktive tettsteder : utforming og tiltak i Ølen sentrum 

      Dyngen, Magnus Åmelfot (Master thesis, 2021)
      Over 80% av den norske befolkningen bor i dag i urbaniserte områder (Butenschøn, 2020), og trenden er at stadig flere bor i tettbygde byer og strøk. Dette stiller økte krav til måten vi utformer tettstedene. I tråd med ...