• Planlegging av ferdselsårer som et bidrag til stedsutvikling 

      Clavier, Katlinn (Master thesis, 2011-08-26)
      Gjennom god plassering og utforming av ferdselsårer kan man vise frem landskapet og skape en opplevelser for den som ferdes i det. I dag er man i økende grad bevisst landskapets rolle som ressurs i stedsutvikling og ...