• Det finansielle forretningslandskapet i kjølvannet av PSD2 

      Kneppen, Remi; Christoffersen, Andreas (Master thesis, 2021)
      Vi har i denne oppgaven sett på hvordan PSD2 har påvirket den norske bank- og finansnæringen. Det var mye snakk om at det skulle revolusjonere disse næringene ved at det kom nye aktører på banen som skulle konkurrere mot ...