• Sosial boligutvikling for den tredje boligsektor 

      Rana, Iqra; Christensen, Sara Caroline (Master thesis, 2019)
      Gjennom vårt arbeid har vi satt lys på boligutvikling for den tredje boligsektor. Dette er et svært dagsaktuelt tema og går inn under sosial boligpolitikk. Tema for oppgaven er satt i kontekst med offentliges overordnede ...