• LCA av fiskefôri prosjekt Oil4Feed 

      Busko, Sebastian (Master thesis, 2023)
      På grunn av internasjonal etterspørsel etter høykvalitets oppdrettsfisk, stilles det derfor en del krav til bærekraftig fiskefôr. Tradisjonelt sett har det vært mest vanlig å bruke fiskeolje i fôr, fordi denne inneholder ...